Harvning af rapsstub

Kellyharven er som skabt til harvning i den høje rapsstub. Den høje stub gør nemlig, at resterne fra rapsen nærmest bliver flået op af jorden, selvom der kun harves i det øverste jordlag. End ikke den mest eftergroede eller høje rapsstub kan få harven til at stoppe til. Harvning kun i det øverste jordlag er ekstremt vigtig for en hurtig fremspiring af spildfrø fra høsten, så der evt. senere kan sprøjtes med Glyphosat. Harves der for dybt spirer frøene ikke, men ”konserveres” dybere i jorden og spirer således blot senere i næste vækstsæson, og generer afgrøden væsentlig.

En anden fordel ved harvning af rapsstubben med Kellyharven, er at man får bugt med meget af det bundukrudt, som oftest hersker i bunden af rapsmarken. Derved bremses fødekæden til agersneglen og behovet for gift og kemi reduceres. Da harvningen heller ikke trækker nye fugtige jordknolde op til overflade, udtørres overfladen, hvilket også er til stor gene for agersneglen.

Exif_JPEG_PICTUREExif_JPEG_PICTURE

Comments are closed.